Rośnie popularność polskich produktów

Rośnie popularność polskich produktów

17% Polaków bierze pod uwagę kraj pochodzenia produktu – wynika z raportu „Smart Okazje”. Wszystko wskazuje więc na to, że coraz powszechniejsza staje się postawa, którą można określić jako patriotyzm konsumencki.

Polskie produkty obecnie niczym nie ustępują zagranicznym markom – ani pod względem smaku, ani opakowania. Co więcej – często są postrzegane jako bardziej jakościowe i bezpieczne. Wiąże się to m.in. z kampaniami zwracającymi uwagę na wysoką jakość krajowych produktów, m.in.:

-„Teraz Polska” – charakterystycznym godłem są oznaczane polskie, pieczołowicie sprawdzone pod kątem jakości produkty.
-„Polska smakuje każdego dnia” – celem kampanii jest ułatwienie konsumentom dotarcia do polskich produktów.
-„590 powodów” – kampania objaśnia, jak rozpoznawać polskie produkty (kod kreskowy zaczynający się od liczby 590) i prezentuje zalety ich kupowania.

Dobre, bo polskie

„My, Polacy, tak mamy. Doceniamy polskie produkty” – głosi jedno z haseł promocyjnych sieci Biedronka. Rzeczywiście – okazuje się, że polskie pochodzenie produktu lub marki zachęca konsumentów do zakupu. Z badania „Patriotyzm konsumencki Polaków 2017” przeprowadzonego przez Open Search wynika, że 7 na 10 ankietowanych chętniej sięga po polskie produkty (w 2016 roku deklarowało to 6 na 10 ankietowanych). Nie zawsze jednak badani są w stanie poprawnie wskazać kraj pochodzenia danej marki. Dlaczego konsumenci chcą kupować polskie produkty? Poza przekonaniem o wysokiej jakości i bezpieczeństwie należy wspomnieć o przekonaniu, że poprzez kupowanie krajowych wyrobów wpływa się na tworzenie i utrzymywanie miejsc pracy oraz przyspiesza rozwój gospodarczy. U podłoża postawy leży również ogólny wzrost poziomu identyfikacji z własną grupą narodowościową.

 

Kontakt
kontakt@adretail.pl

Skuteczne wsparcie sprzedaży. Tu są Twoi klienci! Jesteśmy zespołem ekspertów nastawionym na efekty sprzedażowe. Naszym corem są serwisy Promocyjni.pl, Okazjum.pl i Promoceny.pl, które należą do Grupy Interia.pl. Współpracujemy również z wydawcami zewnętrznymi, poszerzając zasięg naszych działań.